Vyhledávání

Kontakt

Prodejna Napajedla

adresa:
Svatoplukova 1282
763 61 Napajedla
IČ:
426 15 089
telefon:
606 652 994, 775 573 301
e-mail:
info@interierynapajedla.cz 
Otevírací doba:
po - pá 9:00-12:00, 13:30-17:00
V případě plánu návštěvy VOLEJTE PŘEDEM! (jezdíme zaměřovat)

so  po telefonické domluvě

Napište nám

 *

 
 *

 Změnit kód

 

Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ GDPR 
PRO UŽIVATELE WEBU INTERIERYNAPAJEDLA.CZ

Správcem osobních údajů je Ing. Petr Krajča, IČ: 42615089, se sídlem Kollárova 230, 763 61 Napajedla, Česká republika. Správce je možné kontaktovat korespondenční poštou nebo elektronicky na adrese: info@interierynapajedla.cz, případně telefonicky na telefonním čísle +420 775 573 301.

Osobní údaje obsažené ve formuláři poskytujete za účelem za účelem navázání kontaktu v rámci zájmu o zboží či služby nebo pracovní nabídky. To vše na dobu potřebnou pro splnění výše uvedených účelů.

Údaje jsou dále zpracovány pro realizaci oprávněného zájmu správce (analýza využití cookies a realizace přímého marketingu). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje dalším správcům, nicméně osobní údaje mohou být zpracovány těmito příjemci coby zpracovateli: Poskytovatelé reklamních kampaní a souvisejících služeb, Účetní a daňové kanceláře.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu pokud jsou nepřesné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může subjekt údajů uplatnit na výše uvedené elektronické nebo korespondenční adrese správce. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí.

V Napajedlích dne 24.08.2019 Ing. Petr Krajča,
provozovatel webu interierynapajedla.cz (správce)